اول از همه عيد همه مبارک شايد من آخرين کسي باشم که سال نو رو تبريک ميگم
ولي به هر حال ماهي رو هر وقت از آب بگيري ميميره.
نميدونم دروغ تو زندگي شما چه جايگاهي داره اصلا براتون مهمه يا نه ؟

اگه بلا نسبت شما کسي آدم دروغ گويي باشه ولي با اين حال دوست داره هميشه حرف راست و حسيني از بقيه بشنوه ..
نمي خوام از خودم تعريف کنم اما من اصلا آدم دروغ گويي نيستم  اگه قرار باشه گوشي رو بردارم و بگم مامان خونه نيست حتي اگه با مامان دعوا هم کنم اين کارو نميکنم
حالا همه اينا واسه اينه که بگم :

 من هميشه به آدم هايي که هيچ تعهدي نسبت بهشون ندارم راست نميگم
چند عدد مثال:

 وقتي تو دانشگاه يه هم دانشگاهيم ازم ميپرسيد اهل کجايي راستشو نمي گفتم
سوار تاکسي بودم راننده منو شناخت اما اينکه دختر بابامم يا عموم شک کرد پرسيد  منم گفتم دختر عمومم


اين کار مثل خالي بستن تو چت رومه ..خداييش هيچ کس راست نميگه ...من يه چيزي رو هميشه  راست  مي گفتم هيچ کس باورش نميشد
وقتي ميگفتم من تا حالا هيچ bf  ي نداشتم همه مي خنديدند اما خداييش اين ديگه راسته


من ميگم اين کار فضولي اصلا به هم دانشگاهيم چه که من اهل کجام ...فکر نکنيد از گذشته و خانواده ، و خودم فراري ام نه راستش هر کسي جاي موقعيت خانوادگي من بودم خيلي هم پز ميداد

خواهرم ميگه اين کار بده ..ولي من ميگم کسايي رو که نميشناسيم و هيچ تعهد اخلاقي نسبت بهشون نداريم لزومي نداره حقيقتو بگيم.
يکي بگه اين کارم خوبه يا بد ؟