چند روز اتفاقاتی افتاده که خیلی ناراحتم کرده ..مگه نه ما آدما نماینده ی خدا رو زمین هستیم ..مگه نه خدا از روح خودش تو ما دمیده...پس این همه آدم کج و کوله چیه دور و برمون؟؟اینا نماینده خدان؟یعنی خدا اینجوریه؟نه داداش اینا شیطانن خدا که اینجوری نیست...بعضی ها عین ریگ دروغ میگن(من از هیچی به اندازه دروغ متنفر نیستم) مثلا این خاله من اصلا انگار راست حرف زدن واسش سخته برای هر چیز بی موردی دروغ میگه بعد هم میگه مصلحته؟؟؟؟بابا نمیخای تلفن رو جواب ندی برندار چرا به بچه میگی بگو خونه نیست؟ یا وقتی میخای به بعضی ها بگی این کار مثلا درست نیست ..نه اینکه بگی غیر شرعی و این حرفا اون موقع بدتر لج میکنه میگم فلانی این کارو خدا دوست نداره اگه میخای دل خدارو شاد کنی این کارو نکن یا اخلاقن درست نیست یه توجیه مسخره میاره یا میگه پس خودت چرا فلان کارو میکنی؟؟؟اینم شد دلیل.فکر میکنم هر کدوم از ما با دلمون و قلبمون زندگی میکنیم چون خدا توی قلب هامون جا کرده..حالا هی برو کعبه و بگرد تا بگردیم...حالا هی تو خونه بلند بلند صلوات بفرست...حالا هی ضااااااااااااااااااللللللللللللللللللللییییییییییین رو بکش بیچاره من و تو جزو ضالین ها هستیم نمیخاد اینقد بکشی..