دیدید بعضی ها یه حرف هایی می زنن که آدم از بی مزه گی اش خنده اش می گیره!!! یا حرصش!!! جاری من جزو این دسته آدماست یعنی تو این 6 سال یه حرف منطقی از این آدم من ندیدم....فکر نکنیید چون جاری ام اینجوری میگم نه ..این یه بررسی هست که من دارم انجام میدم ..مثلا پسر عموم هم جزو این دسته است این گونه آنقدر اعتماد به نفس دارن که فکر میکنن همه حرفاشون به جا و درسته...یا کسایی هستند که دوست دارند با تحقیر کردن دیگران خودشون رو بزرگ کنند یادتون باشه طبق تحقیقات من این گونه از انسان ها جزو پست ترین نوع بشری هستند...یا کسانی هستند وقتی از دستشون ناراحتی اصلا اندازه نخود به روشون نمی یارن انگار نه انگار اتفاقی افتاده و تازه اگه بفهمن با توجیحات مسخره ماجرا رو به نفع خودشون تموم می کنند و تو رو مقصر جلوه میدن اینم مثل شوهرم بود این گونه بشری برای اعصاب هیچ کس جز خودشون ارزش قایل نیستند...انسان شناسی جزو سخت ترین تحقیقاتی هست که من هنوز دارم دنبالش میگردم و بعدا بیشتر باهاتون در میان میذارم