گاهی یه چیزایی توفکر آدم هست که تو فکر دیگران نیست و تو دوست داری بهش عمل بشه اما چون طرف مقابلت نمی دونه پس همه چی بهم میریزه...یعنی چی؟ یعنی همین...امروز همسرم ازم یه سوال پرسید گفت:مادر شدن چه احساسی داره؟جواب دادم یادته پارسال تو حیاط لاله کاشتم امسال فقط چند روز که گل داده و من تازه زیبایی لاله ای که پارسال کاشته ام رو دیدم ...مادر شدن عین همینه... افسردگی بعد از زایمان شنیدید اگه ندیدید منم...به خاطر همین کمتر آپ میشم چون نمی خوام حس های بد منتقل کنم..کاش دوباره بشم همون بچه مثبتی که واسه همه چی جواب داشت... من که برای جامعه خود مفید نبودم لاآقل یه عکس بذارم  ببینید شاید مفید باشم....عکس دخترم ..نرگس