گاهی اوقات باید تو یه شرایط سخت زندگی کرد...یک عدد مثال:واست کار نیست و مثل من رفتی کارورزی و مدرکتم گرفتی ها اما هنوز دست از سر اون محل کارورزی ات بر نمی داری و با هزار پررویی می ری تا شاید باهات قرار داد ساعتی ببندند..کجاش سخته؟؟؟ میگم :: این همه پرویی سخت نیست؟؟؟؟؟  یا بخوای معامله خونه بکنی و هر روز پاشی بری مشاور املاک و خودتو به هر دری بزنی تا بتونی یه خونه جور کنی...این همه بنگاه رفتن و چونه زدن هم سخته...نمی دونم شما به این مسایل چی میگید؟؟ شرایط سخت یا..

 

نکته اخلاقی::اصلا نکته اخلاقی در کار نیست خودتون هر چی دوست دارید برام بنویسید البته مثل پست های قبلی من به موضوع ربط داشته باشه هاااا.خنده