تعریف از خود نباشه اما این مدت که نبودم رفته بودیم مسافرت و یه کله هم به خارج از کشور زدیم. حرفم یه چیز دیگه است..نه داداش مقا یسه نیست .. الان میگم...

 راستش وقتی از مرز خارج شدیم خانم های ایرانی همه لباس هاشونو در آوردند و بدتر از اون ترک ها شدند ..سوار تاکسی که شدیم راننده می گفت :چرا زن های شما اینجوری اند ولله اینارو بذاری از روس ها بدتر لباس می پوشن..تعصبی برخورد نمی کنم اما یارو میگفت همه اینایی که اینجوری لباس می پوشن همشون فارس زبان هستند البته خودم هم دیدم .راستش خجالت کشیدم وقتی اون زن ها رو با اون وضع دیدم .... کاش بودین و می دیدین و شاید دیدین که چه جوری بهشون نگاه می کردند و مردهاشون دریغ از یه جو غیرت و شرف...خیلی ناراحتم بذار یکم آب بخورم .....شور شور ...... حالا بهترم ...

نتیجه اخلاقی: وقتی با عکس دوران مجردیتون پاسپورت می گیرین فکر نمی کنین بعد ازدواج قیافه تون عوض میشه و هی باید به مامور ها جواب پس بدی و تا  اسم  دختر عموی دایی عمه خاله بابات حفظ باشی...عزیزم برو عوضش کن ...هر بار ما باید این وضع رو تحمل کنیم.